دلم

به وبلاگ من خوش اومدین

باز امشب ....

۱۱۴ بازديد

باز امشب غزلی کنج دلم زندانی است

آسمان شب بی حوصله ام طوفانی است

هیچ کسی تلخی لبخند مرا درک نکرد

های های دل دیوانه ی من پنهانی است


شعر عاشقانه باز امشب

۲۳۰ بازديد

باز امشب غزلی کنج دلم زندانی است

آسمان شب بی حوصله ام طوفانی است

هیچ کسی تلخی لبخند مرا درک نکرد

های های دل دیوانه ی من پنهانی است

دلم برات تنگ شده جونم

۱,۷۸۳ بازديد
دلم برات تنگ شده جونم 
میخوام ببینمت نمیتونم
بین ما دیوارهای سنگی 
فاصله یک عمر میدونم
بغض ترانمو شکستم
میخوام بگم عاشقت هستم
توعین ناباوری یک شب
خالی گذاشتی هر دو دستم
تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصه من
تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لبهای بسته ی من
نیمه شب از خوابم پامیشم 
نیستی پیشم نیستی پیشم

دلم...

۳۸۴ بازديد
دلم تنها ترین دلهاست اینجا

که از دست رقاقت تیر خورده

دلم با پای خسته لنگ لنگون 

تن زخمیش رو از کوی تو برده

قدیمها مونس یارش تو بودی

ولی حالا چرا تنها ترینم 

چه خوش بودم به حرفهای دروغت

که عشق من پناه اخرین

که عشق من پناه اخرین خسته ام من 

   خسته ام من