ساعت

به وبلاگ من خوش اومدین

در شادی من شریک باش ای ساعت

۴۱ بازديد

در شادی من شریک باش ای ساعت

در فکر لباس شیک باش ای ساعت

تعجیل بکن دلم برایش تنگ است

کم عاشق تیک و تاک باش ای ساعت


لحظه شمار...

۱۳۷ بازديد
نه ساعت

 

آغازم می کند

نه تقویم

پایانم می دهد

لحظه شمار اتفاقی هستم که نمی افتد...