نو

به وبلاگ من خوش اومدین

جوونی هم بهاری بود

۹۳ بازديد

جوونی هم بهاری بود و بگذشت

به ما یک اعتباری بود و بگذشت

میون ما و تو یک الفتی بود

که آن هم نوبهاری بود و بگذشت


شعر نو

۲۶۸ بازديد

ای کاش جای این همه دیوار و سنگ آیینه بود و آب و کمی پنجــره در این سیاه چال سراسر سوال چشم و دلی مجاب و کمی پنجــره بویی ز نان و گل به همه می رسید با برگی از کتاب و کمی پنجــره موسیقی سکوت شب و بوی سیب یک