افرید

به وبلاگ من خوش اومدین

به نام خدائی که هستی را با مرگ....

۱۱۰ بازديد
به نام خدائی که هستی را با مرگ، دوستی را یک رنگ
زندگی را با رنگ، عشق را رنگارنگ، رنگین کمان را هفت رنگ
شاپرک را صد رنگ، و مرا دلتنگ تو آفرید . .