خیابان

به وبلاگ من خوش اومدین

اینگونه که .....

۷۱ بازديد
اینگونه که
آسمان در تکاپوست!
به گُمانم
آمدنت نزدیک است ..
آب و جارو شد
خیابانها
بیا ...


دو سوی خیابان...

۱۹۴ بازديد
دو سوی خیابان
دو گونه التهاب
رّد پیکره ها را می زد:
مردان
در امواج گیسو
پارو می زدند و…
زنان
لنگه کفش هایشان را
بر پله های پاساژ
جا می گذاشتند…