دلخوشی

به وبلاگ من خوش اومدین

گاهی یک مرد....

۲۵۳ بازديد

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی یک مرد...

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم...