شریک

به وبلاگ من خوش اومدین

در شادی من شریک باش ای ساعت

۲۷۰ بازديد

در شادی من شریک باش ای ساعت

در فکر لباس شیک باش ای ساعت

تعجیل بکن دلم برایش تنگ است

کم عاشق تیک و تاک باش ای ساعت