شعری

به وبلاگ من خوش اومدین

بیا ای همنشین سرد پاییز

۲۲۵ بازديد
بیا ای همنشین سرد پاییز
به آواهای شب هایم درآمیز
بیا ای رنگ مهتاب بلورین
تو شعری تازه در من برانگیز . . .