عاشقم

به وبلاگ من خوش اومدین

مهربانی یک نفر عاشقم کرد

۲۰۵ بازديد
مهربانی یک نفر عاشقم کرد
آن هم در حد معجزه!
از باقی دوست داشتن ها فقط یاد گرفتم که:
“معجزه کردن کار هرکسی نیست”


بی قراری هایم پاییز می خواهد....

۱۸۱ بازديد

بی قراری هایم ، پاییز می خواهد و چشم های عاشقت

نگاهت را از من نگیر

این پاییز را عاشقم باش، لطفاً . . .