لطفا

به وبلاگ من خوش اومدین

بی قراری هایم پاییز می خواهد....

۱۸۰ بازديد

بی قراری هایم ، پاییز می خواهد و چشم های عاشقت

نگاهت را از من نگیر

این پاییز را عاشقم باش، لطفاً . . .