نیست

به وبلاگ من خوش اومدین

هر بار که می خواهم...

۸۴ بازديد

هر بار که می‌خواهم به سمتت بیایم 

یادم می افتد 

دلتنگی 

هرگز بهانه خوبی

برای تکرار یک اشتباه نیست ... 


مهربانی یک نفر عاشقم کرد

۲۰۵ بازديد
مهربانی یک نفر عاشقم کرد
آن هم در حد معجزه!
از باقی دوست داشتن ها فقط یاد گرفتم که:
“معجزه کردن کار هرکسی نیست”


عشق آمدنی ست..

۱۰۳ بازديد

عشق آمدنی ست
جستنی نیست …

از چهره تو...

۲۵۸ بازديد
از چهره ى تو
چیز زیادى یادم نیست
جز این که
اقیانوس آرامى
ریخته بود بین چشمهات
و روى طراوت لب هات
زمزمه ى تردى بود
که گنگم مى کرد
و نمى گذاشت
از چهره ى تو چیز زیادى
یادم باشد