هم

به وبلاگ من خوش اومدین

جوونی هم بهاری بود

۱۶۷ بازديد

جوونی هم بهاری بود و بگذشت

به ما یک اعتباری بود و بگذشت

میون ما و تو یک الفتی بود

که آن هم نوبهاری بود و بگذشت