کش

به وبلاگ من خوش اومدین

ترسم که تو هم یار....

۱۰۵ بازديد

ترسم که تو هم یار وفادار نباشی

عاشق کش و معشوق نگه دار نباشی

من از غم تو هر روز دوصد بار بمیرم

تو از دل من هیچ خبردار نباشی